18 жовтня 2019 р. П*ятниця

Головне меню 


Головна
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
РАДА НВК №16
План на тиждень
Новини
Звернення Міністра освіти
Реєстрація в 1 клас
Плани на місяць
Наша школа
ЗНО
ДПА
НАКАЗИ
Профільне навчання
Методична робота
Виховна робота
Психологічна служба
Державні закупівлі
ШМУ
БЕЗПЕКА

Вчимося жити разом
"Кроки до порозуміння"
НП Виховання
Шкільне харчування
Наша бібліотека
Законодавство
Конкурси
Педконсиліум
Блоги НВК №16Кафедри НВК №16:

web.gif

matem.jpg

align="center">Предметні ресурси:


 
Вхід

Логін

Пароль

Реєстрація


Наші контакти

Лічильник відвідувань:
счетчик посещений

Візитна картка школи

 

Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно-зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

\"sait.jpg\"

ВІЗИТНА КАРТКА ШКОЛИ


Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі

   

Профільне навчання – вид диференційованого навчання. Який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.  

 Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання старшокласників спрямоване на набуття навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Початковий етап диференціації починається у старших класах неповної середньої школи, де вона має попередній, орієнтований характер. Учні навчаються за двома напрямками: академічним (загальноосвітнім) та практичним (допрофесійний). Профільна диференціація здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних дисциплін певного профілю.  

 Основні завдання профільного навчання: 

 - створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; 

 - виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 

 - формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; 

- - забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.  

  Принципи профільного навчання: 

 -  фуркація (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);

 - варіативність й альтернативність ( освітні програми, технології навчання і навчально-методичне забезпечення); 

 - наступність та неперервність ( між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою); 

 - гнучкість ( змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі й дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю); 

 - діагностико-прогностична реалізованість (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання). 

  Профільне навчання у 10-11 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, філологічний. Їх вибір відповідає соціально-диференційованим видам діяльності, які обумовлюються суспільним розподілом праці. 

  Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором (елективні). 

Базові предмети становлять інваріативна частину змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти за Держстандартом.  

  Профільні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов’язкові для учнів, котрі обрали даний профіль. Профільні предмети вивчаються поглиблено. Вони забезпечують прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань, методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т.ч. і професійній, яка визначається специфікою профілю навчання. 

 Курси за вибором (елективні) – це навчальні курси, які входять до складу профілю навчання, їх основні функції: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Ці курси створюються за рахунок варіативного компоненту освіти: 

 Профіль іноземної філології - країнознавство, англійська література, література США, технічний переклад, лінгвістичний клуб «Поліглот» 

 Математичний профіль – економічний клуб «Спадщина», комп’ютерний клуб «КомпАс» 

 Історичний профіль – правовий клуб «Феміда»