4 серпня 2020 р. Вівторок

Головне меню 


Головна
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
РАДА НВК №16
План на тиждень
Новини
Відеороз'яснення Міністерства освіти
Реєстрація в 1 клас
Плани на місяць
Наша школа
ДПА/ЗНО
НАКАЗИ
Методична робота
Виховна робота
Психологічна служба
Державні закупівлі
БЕЗПЕКА

Шкільне харчування
Наша бібліотека
Законодавство
Блоги НВК №16

Кафедри НВК №16:

web.gif

align="center">Предметні ресурси:


 
Вхід

Логін

Пароль

Реєстрація


Наші контакти

Лічильник відвідувань:
счетчик посещений

Візитна картка школи

 

Профіль навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно-зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

\"sait.jpg\"

ВІЗИТНА КАРТКА ШКОЛИ


Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі

   

Профільне навчання – вид диференційованого навчання. Який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.  

 Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання старшокласників спрямоване на набуття навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Початковий етап диференціації починається у старших класах неповної середньої школи, де вона має попередній, орієнтований характер. Учні навчаються за двома напрямками: академічним (загальноосвітнім) та практичним (допрофесійний). Профільна диференціація здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних дисциплін певного профілю.  

 Основні завдання профільного навчання: 

 - створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; 

 - виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 

 - формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності; 

- - забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю.  

  Принципи профільного навчання: 

 -  фуркація (розподіл учнів за рівнем освітньої підготовки, інтересами, потребами, здібностями і нахилами);

 - варіативність й альтернативність ( освітні програми, технології навчання і навчально-методичне забезпечення); 

 - наступність та неперервність ( між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою); 

 - гнучкість ( змісту і форм організації профільного навчання, у тому числі й дистанційного; забезпечення можливості зміни профілю); 

 - діагностико-прогностична реалізованість (виявлення здібностей учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профіль навчання). 

  Профільне навчання у 10-11 класах здійснюється за такими основними напрямами: суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, філологічний. Їх вибір відповідає соціально-диференційованим видам діяльності, які обумовлюються суспільним розподілом праці. 

  Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором (елективні). 

Базові предмети становлять інваріативна частину змісту середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти за Держстандартом.  

  Профільні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов’язкові для учнів, котрі обрали даний профіль. Профільні предмети вивчаються поглиблено. Вони забезпечують прикладну спрямованість навчання за рахунок інтеграції знань, методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, в т.ч. і професійній, яка визначається специфікою профілю навчання. 

 Курси за вибором (елективні) – це навчальні курси, які входять до складу профілю навчання, їх основні функції: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Ці курси створюються за рахунок варіативного компоненту освіти: 

 Профіль іноземної філології - країнознавство, англійська література, література США, технічний переклад, лінгвістичний клуб «Поліглот» 

 Математичний профіль – економічний клуб «Спадщина», комп’ютерний клуб «КомпАс» 

 Історичний профіль – правовий клуб «Феміда»