24 січня 2022 р. Понеділок

Головне меню 


Головна
Прозорість та інформаційна відкритість закладу
РАДА НВК №16
План на тиждень
Новини
Реєстрація в 1 клас
Річний план
Програма розвитку Мелітопольського НВК№16 ММР ЗО на 2021-2025н.р
ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Напрям 2
Напрям 3,4
ПОЛОЖЕННЯ про внутрішній моніторинг якості освіти
ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ
Критерії оцінювання роботи педагогічного працівника
КЛЮЧОВі КОМПЕТЕНТНОСТі ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
критерії та методичні рекомендації щодо оцінювання здобувачів початкової освіти
Наказ МОН України від 23.12.2020 № 2736 Професійний стандарт
Анкета для батьків
Анкета для педагогічних працівників
Анкета для учня/учениці
Звіт про проведення самооцінювання 2020-2021
Наказ про результати самооцінювання 2020-2021
Додаток №1 до наказу від 16.07.2021р.
Наказ Про створення робочої комісії з питань формування системи якості освіти у НВК№16 у 2022р.
Наша школа
ДПА/ЗНО
НАКАЗИ
Психологічна служба
Державні закупівлі
БЕЗПЕКА

Шкільне харчування
Законодавство
Наша бібліотекаСпільноти НВК №16:

web.gif

align="center">
 
Вхід

Логін

Пароль

Реєстрація


Наші контакти

Лічильник відвідувань:
счетчик посещений

 Проблемна тема школи

Проблемна тема. Формування і розвиток конкурентоспроможної особистості інформаційного суспільства.

Актуальність. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. пріоритетом визначає формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу.

Одним із найважливіших факторів, що впливає на підвищення рівня компетентності особистості, є особливість навчально-просторового середовища, в якому здійснюється навчально-виховний процес. Напрямом підвищення ефективності навчально-виховного процесу, що найбільш динамічно розвивається в сучасному часі, є використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Мета: забезпечення рівного доступу до якісної освіти, розвиток особистості учня, виховання інформаційної культури, формування майбутнього громадянина, підготовленого до життя в інформаційному суспільстві.

Одним з інструментів досягнення мети є b>інформаційне навчальне середовище. Інформаційне навчальне середовище НВК №16 складається з п«яти блоків: ціннісно-цільового, програмно-методичного, інформаційно-знанієвого, комунікаційного, технологічного.

Ціннісно-цільовий блок включає сукупність цілей і цінностей педагогічної освіти, значущі для розвитку пізнавальних інтересів учнів НВК.

Програмно-методичний блок містить необхідну інформацію відносно можливих стратегій, форм і програм підготовки всіх суб’єктів НВП.

Інформаційно-знанієвий блок містить систему компетенцій учня, що становлять основу його професійної діяльності, а також визначальні властивості пізнавальної діяльності, що впливають на її ефективність. Крім того, він вказує на роль інформації в навчанні.

Комунікаційний блок об’єднує форми взаємодії між учасниками педагогічного процесу.

Технологічний блок містить засоби навчання, що використовуються в інформаційно-освітньому середовищі.

Функціями інформаційного навчального середовища школи є::

 • інформаційна;
 • освітня;
 • комунікативна;
 • діагностична (можливість отримання достовірної інформації про роз¬виток учня шляхом організації комп\\\\\\\'ютерного діагностування, досліджень його результатів, обробки та застосування аналізу діагностування для підвищення якості НВП);
 • рекламна.

Шляхи  реалізації :

 • формування ІКТ-компетентності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • впровадження інноваційних методик та технологій в практику роботи педагогічних працівників;
 • впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
 • забезпечення НВК №16 сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та мультимедійними засобами навчання, телекомунікаційними засобами широкосмугового виходу до глобальної мережі Інтернет, ліцензійними базовими та спеціалізованими системними програмними продуктами;
 • впровадження дистанційного навчання в систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • удосконалення системи управління школою шляхом впровадження автоматизованої системи з використанням сучасних мережевих технологій;
 • підвищення  якості навчання в НВК №16 шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;
 • створення  умов для забезпечення рівних можливостей одержання якісної освіти, запровадження  альтернативних форм здобуття освіти.

Матеріально-технічне забезпечення:

 • 3 НКК;
 • комп’ютеризовані робочі місця: адміністрація, бухгалтерія, бібліотека, психологічна служба;
 • навчальні кабінети (22), мультимедійний кабінет, велика актова зала, спортивна зала;
 • локальні мережі: НКК, управлінський блок;
 • підключення до високошвидкісної мережі Інтернет (фірми-провайдери «Віванет» і «Квазар-лінк»);
 • програми  «Мікрорайон», «Бібліотека», «Net-школа», «КУРС: Школа», портал «Мої знання (електронний журнал, електронний щоденник)».

Напрямки використання комп’ютерної бази НВК № 16:

 • викладання інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (з 1го класу);
 • викладання курсів за спеціальністю «Обслуговування комп‘ютерних та інтелектуальних систем та мереж» за програмою коледжу ЗІЕІТ;
 • робота зі здібними та обдарованими учнями (участь у дистанційних Internet – олімпіадах, конкурсах);
 • апробація і впровадження педагогічних програмних засобів; -дистанційне навчання;
 • навчання учнів за програмою «Шлях до успіху»;
 • викладання предметів з використанням мультимедійного обладнання;
 • вебінари, скайп-конференції тощо;
 • телекомунікаційна діяльність (шкільне телебачення, веб-квести, медіа-проекти);
 • управлінська діяльність.

Методичне забезпечення:

Забезпечення методичної підтримки педпрацівників у використанні ІКТ у навчально-виховному процесі здійснюється шляхом:

 • створення загальношкільної мультимедійної бази знань на медіасервері;
 • написання рекомендацій щодо використання електронних освітніх ресурсів в навчальному процесі;
 • створення умов для отримання інформації про педагогічну і методичну літературу, про нові засоби навчання через електронні каталоги;
 • формування навичок самостійної творчої, пошуково-дослідницької роботи з різними джерелами інформації;
 • навчання педпрацівників використання ІКТ в навчальному процесі;
 • трансляції позитивного досвіду роботи вчителів-предметників з використання ІКТ в навчально-виховному процесі.

Забезпечення навчального процесу інформаційно-методичним фондом за запитом вчителів складається з:

 • координації розкладу роботи кабінетів інформатики та ІКТ навчання, а також мультимедійних класів з календарно-тематичним плануванням вчителя щодо уроків, на яких передбачається використання ІКТ та мобільного інтерактивного навчально-презентаційного комплексу;
 • надання практичної допомоги вчителям при проведенні занять з використанням ІКТ та навчального контенту медіатек Microsoft «Партнерство в навчанні», Study Buddy,«Розумники», Школи сучасних знань, Британської Ради тощо;
 • тиражування матеріалів освітнього і методичного спрямування для освітніх потреб;
 • встановлення програмного забезпечення, необхідного для проведення занять;
 • виконання складних технічних операцій при створенні вчителем власних освітніх електронних ресурсів (відео, анімаційних роликів, презентацій тощо);
 • консультування щодо електронного журналу;
 • забезпечення участі у вебінарах з питань освіти.

Забезпечення позакласної діяльності включає в себе:

 • забезпечення учнями умов для роботи з інформаційно-методичним фондом, навчальним контентом інтернет-ресурсів, соціальними сервісами Інтернету тощо для проектної, дослідницької, позакласної діяльності;
 • організація навчання учнів прийомам ефективного пошуку інформації в різноманітних умовах;
 • забезпечення дистанційного навчання під час карантину або відсутності учнів з поважних причин;
 • надання допомоги учням, які беруть участь в освітніх телекомунікаційних проектах, дистанційних конкурсах, відеоконференціях тощо.

Результативність.  Досвід представлений на сторінках журналів «Завуч», «Директор школи», «Учитель початкової школи», періодичних видань із різних шкільних предметів видавництв «Основа» та «Шкільний світ», власних виданнях «Проектні технології в контексті життєтворчості» та «Мій найкращий урок», презентувався на всеукраїнських та міжнародних конференціях, обласних та міських семінарах для освітян різних рівнів.

Педагогічний колектив неодноразово визнавався переможцем обласних та всеукраїнських конкурсів із упровадження інновацій в освіту, 2014 року нагороджений Срібною медаллю У Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2014» у номінації «Школа-новатор»; 2016 року став переможцем УІІ Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади - 2016» у номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час», Золота медаль та дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Освітній Оскар», видавництва «Шкільний світ», відзначено сертифікатом на встановлення у НВК №16 15 ПК за перемогу у Всеукраїнському конкурсі вчителів таборів Go Camps «Вчитель літа-2016» зі створення кейсів «Табір майбутнього»; 2017 року нагороджений Дипломом ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». З 2017р. НВК №16 став територією відповідального вчительства – співорганізатором міні-Ed Camp (не)конференцій.

Учитель Кириленко Л.В. (фізкультура) стала переможцем міського конкурсу «Учитель року» у 2018р., вчителі Іващенко С.М. (українська мова та література) та Стольнікова В.С. (німецька мова) стали дипломантами міського конкурсу «Учитель року» у 2018р., де презентували власний досвід із упровадження інновацій в освітній процес. Учитель англійської мови Савченко Н.М. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу тренерів з підготовки вчителів Нової української школи «Агенти змін» за підтримки Британської Ради В Україні у 2017р. Бібіліотечно-інформаційний центр НВК №16 став переможцем обласного конкурсу шкільних бібліотек в номінації «Веб-ресурс» в 2014р., лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2017р. (бібліотекарі Соловйова О.Є., Підлісняк О.І.). У Всеукраїнському конкурсі «Панорама творчих уроків» видавництва «Шкільний світ» лауреатами стали вчителі початкових класів, німецької, англійської та української мов (Кривицька І.В., Климова Г.О., Стольнікова В.С., Савченко Н.М., Острянська О.В.), 2016р., 2017р. Учитель фізкультури Науменко О.О. став переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізкультури», 2015р. Учитель англійської мовиТарасенко О.В. стала переможцем Міжнародної програми освітніх обмінів Teaching Excellence and Achievemenl Program, 2018р.

Програма роботи над проблемною темою


План реалізації проблемної теми 2018


МІСІЯ ШКОЛИ


САМОАНАЛІЗ АДМІНІСТРАЦІЯ


Планування діяльності педколективу з проблемної теми 2016-17


План організаційно-методичного заб.БОГОСЛАВ 16-17Тематика засідань динамічних груп


Тематика засідань творчих груп


Упровадження інноваційних технологій


Представницькі заходи_2010_2017


план-графік метод навчання на 16-17 н.р


Проблемна тема НВК №16 на 2016 -2017н.р.


Формування професійної компетентності